Základy optimalizace pro vyhledávače (SEO)

SEO (Search Engine Optimization) neboli optimalizace pro vyhledávače je způsob vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem je získat co nejlepší pozici ve vyhledávačích, jako je Google či Seznam, po zadání určitých klíčových slov. Čím lepší pozice ve vyhledávači, tím více návštěvníků na vaše stránky přijde.

Dobře vedené SEO může zvýšit počet i relevantnost návštěvníků vašich stránek.

Základem SEO je soubor pravidel, jehož dodržování zajistí stránkám dobré umístění ve výsledcích vyhledávání.

Mezi základní pilíře kvalitního SEO patří:

Při optimalizaci stránek pro vyhledávače je třeba se vyhýbat podvodným praktikám, které mají ve výsledku protichůdný výsledek a mohou vést až k zablokování zobrazování stránek ve vyhledávačích.

V souvislosti se SEO se často také zmiňuje zkratka SEM (search engine marketing). Jedná se o marketing ve vyhledávačích (více v článku Placená reklama ve vyhledáváčích).

Zajímáte-li se o optimalizaci přímo ve vyhledávači Google, doporučujeme k nastudování jejich příručku Začínáme s optimalizací pro vyhledávače.

http://files.webnode.com/pdf/search-engine-optimization-starter-guide-cs.pdf

Nepodařilo se vám nalézt odpověď?