Μπορώ να πληρώνω για τις Premium υπηρεσίες κάθε μήνα;

Η καταβολή του ποσού για οποιαδήποτε υπηρεσία της Webnode θα πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων, με ελάχιστη διάρκεια το ένα έτος. Οι μηνιαίες τιμές που θα βρείτε στη διεύθυνση www.webnode.gr βρίσκονται εκεί για να διευκολύνουν τους χρήστες μας στον υπολογισμό του μηνιαίου κόστους.

Οι περισσότερες υπηρεσίες της Webnode μπορεί να ισχύουν και για μεγαλύτερο διάστημα του ενός έτους. Για παράδειγμα, αγοράζοντας ένα Premium πακέτο για 2 χρόνια, λαμβάνετε έκπτωση της τάξης του 10%. 


Δεν πήρατε την απάντηση που θέλατε;