Δε χωράνε όλα τα στοιχεία που θέλω στο μενού

Ορισμένα υποδείγματα της Webnode επιτρέπουν έναν περιορισμένο αριθμό στοιχείων στο μενού. Αν αυτός ο αριθμός ξεπεραστεί, τα υπόλοιπα στοιχεία δε θα εμφανίζονται. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε είτε να αλλάξετε το υπόδειγμά σας, είτε να κάνετε ανακατανομή στη ιεραρχία των στοιχείων. 

Στοιχεία μενού

Παράδειγμα: Έχετε μία σελίδα με μοντέλα παλαιών αυτοκινήτων και θα θέλατε να εμφανίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες στο μενού σας:

Μοντέλα '40 - Μοντέλα '50 - Μοντέλα '60 - Μοντέλα '70 - Μοντέλα '80 - Μοντέλα '90.

Ωστόσο, εάν όλες αυτές οι σελίδες δε χωράνε στο μενού, μπορείτε να δημιουργήσετε μία σελίδα με τίτλο "Μοντέλα '40 - '70" και στη συνέχεια να δημιουργήσετε υποσέλιδα. 


Δεν πήρατε την απάντηση που θέλατε;