Αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας σας

Τα στοιχεία επικοινωνίας που συμπληρώσατε κατά τη δημιουργία του project σας, θα εμφανίζονται στην κατηγορία "Επικοινωνία" της ιστοσελίδας σας. Αν θέλετε να αλλάξετε τις πληροφορίες αυτές, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

1. Στον editor σας κάντε κλικ στην "Επεξεργασία επαφής" που βρίσκεται πάνω από το πεδίο "Επικοινωνία".

Στοιχεία επικοινωνίας

2. Αλλάξτε τις πληροφορίες (όνομα, διεύθυνση, e-mail, κ.ο.κ.και κάντε κλικ στο "OK".

Στοιχεία επικοινωνίας

3. Μην ξεχάσετε να δημοσιεύσετε τις αλλαγές σας.

 


Δεν πήρατε την απάντηση που θέλατε;