Μεταφορά τομέα

Προτού προχωρήσετε σε μεταφορά του τομέα σας, παρακαλείστε να έχετε υπ' όψιν τα εξής:

  • Ο τομέας θα αλλάξει ως προς τις ρυθμίσεις των DNS. Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον τρέχοντα καταχωρητή σας, οι υπηρεσίες θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας. Για να αποτραπούν πιθανές δυσκολίες με τους λογαριασμούς e-mail σας, μπορείτε να μας στείλετε τα αρχεία MX του τομέα, και ή θα αφήσουμε ως έχουν ή θα αποθηκεύσουμε τo mail σας για την ασφάλεια των δεδομένων σας.
  • Διατηρήστε την πρόσβαση στα e-mail σας κατά τη διάρκεια μεταφοράς του τομέα και βεβαιωθείτε πως έχετε πρόσβαση στο φάκελο εισερχομένων σας.
  • Οι τομείς με κατάληξη .com δε μπορούν να μεταφερθούν τις πρώτες 60 μέρες από την καταχώρησή τους.

Βήματα που πρέπει να πάρετε πριν τη μεταφορά

1. Αποδεσμεύστε τον τομέα σας από τον τρέχοντα καταχωρητή, ώστε το αίτημά μας για μεταφορά να μπορεί να γίνει αποδεκτό. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε τον τομέα σας μέσα από την καρτέλα γενικών ρυθμίσεών του. Αν δε μπορείτε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον καταχωρητή σας ζητώντας την αποδέσμευση του τομέα.

2. Ακυρώστε την ιδιωτική καταχώρηση του τομέα σας. Ελέγξτε εάν τα στοιχεία καταχώρησης του τομέα σας είναι δημόσια και εάν ο τομέας είναι καταχωρημένος στο όνομά σας. Εάν δεν είναι, ανανεώστε τις πληροφορίες αυτές και ορίστε τον ως προσβάσιμο μέσα από τις ρυθμίσεις του τομέα, ή επικοινωνώντας με τον καταχωρητή σας. Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία καταχώρησης στη σελίδα www.whois.com.

3. Ο λογαριασμός σας, οι πληροφορίες του WhoIS για τον τομέα σας, καθώς η διεύθυνση e-mail της καταχώρησης θα πρέπει να είναι πρόσφατα, και παράλληλα θα πρέπει να βεβαιωθείτε πως έχετε πρόσβαση στα e-mail σας. Θα λάβετε ένα μήνυμα έγκρισης σε αυτή τη διεύθυνση, το οποίο θα επιβεβαιώνει το αίτημά σας για μεταφορά του τομέα. Σας προτείνουμε να μη χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τομέα σαν κύριο στοιχείο επαφής σας, καθώς ενδέχεται να χάσετε προσωρινά την πρόσβαση στις υπηρεσίες μηνυμάτων κατά τη μεταφορά. 

4. Ζητήστε έναν έγκυρο κωδικό εξουσιοδότησης (Authorization key) ή κωδικό EPP από τον τρέχοντα καταχωρητή σας. Ο κωδικός εξουσιοδότησης και το EPP λειτουργούν ως κωδικοί για τη μεταφορά του τομέα σας στη Webnode. Μερικοί καταχωρητές παρέχουν ένα σύνδεσμο στις ρυθμίσεις του λογαριασμού του τομέα σας. Εάν όχι, μπορείτε να τους το ζητήσετε. 

Ξεκινώντας τη μεταφορά του τομέα σας

Αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη μεταφορά είστε έτοιμοι να μεταφέρετε το όνομα τομέα σας στη Webnode.

1. Στη σελίδα διαχείρισης του project σας, επιλέξτε "Διαχείριση τομέα".

Μεταφορά Τομέα

2. Επιλέξτε "Μεταφέρετε έναν υπάρχοντα τομέα!".

Μεταφορά Τομέα

3. Εισάγετε το όνομα του τομέα σας και κάντε κλικ στην επιλογή "Μεταφορά τομέα".

Μεταφορά Τομέα

Επιλέξτε τη μέθοδο πληρωμής και επιβεβαιώστε επιλέγοντας "Αγοράστε". Η μεταφορά του τομέα είναι πλέον σε εξέλιξη.

Σημείωση: Αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή και ξεκινήσει η μεταφορά του τομέα σας στη Webnode, είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσετε το αίτημά σας για μεταφορά κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που θα βρείτε στο e-mail επιβεβαίωσης που θα λάβετε εντός 24 ωρών από την έναρξη της μεταφοράς. Στο νέο παράθυρο, επιβεβαιώστε πως είστε ο νόμιμος κάτοχος του τομέα και πως η μεταφορά γίνεται με την έγκρισή σας. 


Δεν πήρατε την απάντηση που θέλατε;