Γιατί απαιτείται η ημερομηνία γέννησής μου για καταχώρηση τομέα;

Η ημερομηνία γέννησης είναι μία απαραίτητη πληροφορία για τους περισσότερους παροχείς και διαχειριστές τομέων. Η πληροφορία αυτή χρησιμεύει στην επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας σε περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα με τον τομέα. Για σημαντικές αλλαγές σε τομείς (όπως για παράδειγμα η αλλαγή ιδιοκτησίας), απαιτείται συμβολαιογραφική υπογραφή, για αυτό και είναι σημαντικό να έχουν συμπληρωθεί σωστά όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες. Η διαδικασία αυτή βοηθά επίσης στο να αποτραπούν οποιεσδήποτε δυσκολίες,σε περίπτωση αλλαγών ή ανανέωσης της καταχώρησης. 

Η Webnode σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα "Ιδιωτικής Καταχώρησης". Με τις ιδιωτικές καταχωρήσεις, καμία προσωπική πληροφορία που παρέχετε κατά την καταχώρηση του τομέα δεν είναι ορατή στο διαδίκτυο. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας εξακολουθούν να απαιτούνται για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του κατόχου. 


Δεν πήρατε την απάντηση που θέλατε;