Μπορώ να χρησιμοποιήσω το δικό μου όνομα τομέα σε ιστοσελίδα Webnode;

Ναι! Μπορείτε εύκολα να καταχωρήσετε ή να μεταφέρετε ένα όνομα τομέα (domain name) στο Webnode project σας.

Καταχώρηση Ονόματος Τομέα 
Για να καταχωρήσετε ένα όνομα τομέα στην ιστοσελίδα σας, μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης του project και επιλέξτε "Καταχώρηση νέου τομέα". Αφού λάβουμε την παραγγελία και επεξεργαστούμε την πληρωμή, η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα. Το νέο όνομα τομέα θα καταχωρηθεί και συνδεθεί με τη σελίδα σας εντός 24 ωρών. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το σχετικό άρθρο για καταχώρηση ονόματος τομέα.  

Μεταφορά Ονόματος Τομέα  
Εάν έχετε ένα ήδη καταχωρημένο όνομα τομέα και θέλετε να το χρησιμοποιήσετε με την ιστοσελίδα σας, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε την καταχώρηση και τη φιλοξενία του στη Webnode. Η μεταφορά γίνεται δωρεάν, θα πρέπει ωστόσο να καταβάλλετε μόνο το ποσό που απαιτείται για την ανανέωση της καταχώρησης. Αφού λάβουμε και επεξεργαστούμε την παραγγελία και την πληρωμή σας, θα σας καθοδηγήσουμε καθ' όλη τη διαδικασία και θα αναλάβουμε κάθε τεχνικό σκέλος.


Δεν πήρατε την απάντηση που θέλατε;