Προσθήκη βιβλίου επισκεπτών (guestbook)

Αν θέλετε οι επισκέπτες σας να αφήνουν μηνύματα στη σελίδα σας, μπορείτε να προσθέσετε ένα βιβλίο επισκεπτών. Τα μηνύματα που θα αφήνουν οι επισκέπτες σας θα εμφανίζονται στη σελίδα.

1. Στον editor σας δημιουργήστε μία κενή σελίδα και ονομάστε την "Βιβλίο επισκεπτών", ή "Guestbook".

Βιβλίο επισκεπτών

2. Τώρα έχετε μία νέα σελίδα που ονομάζεται ''Βιβλίο επισκεπτών''.

3. Κάντε κλικ στο "Περισσότερα" - "Widgets" - "Forum συζητήσεων" της γραμμής εργαλείων ώστε να εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο.

Βιβλίο επισκεπτών

4. Αλλάξτε το όνομα του θέματος σε "Βιβλίο Επισκεπτών" και κάντε κλικ στο"OK".

Βιβλίο επισκεπτών

5. Στη συνέχεια διαγράψτε το νέο πεδίο περιεχομένου κάνοντας κλικ στη "Διαγραφή" στην κορυφή του πεδίου.

Βιβλίο επισκεπτών

6. Δημοσιεύστε τις αλλαγές ώστε να είναι ορατές στους επισκέπτες σας.

7. Κάντε κλικ στις "Ρυθμίσεις" ώστε να αλλάξετε τη μορφή και τις ιδιότητες του βιβλίου επισκεπτών. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, απλά κάντε κλικ στο "OK".

Βιβλίο επισκεπτών

 

 

 

 


Δεν πήρατε την απάντηση που θέλατε;