Προσθέστε τα προϊόντα σας στο Google Product Search

Οι υπηρεσίες σύγκρισης τιμών επιτρέπουν τη γρήγορη και οργανωμένη αναζήτηση προϊόντων. Με τον αριθμό των e-shops και τους πελάτες που χρησιμοποιούν τέτοιες υπηρεσίες να αυξάνονται συνεχώς, η εισαγωγή των προϊόντων σας σε τέτοιες μηχανές είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να προσελκύσετε περισσότερους πελάτες. Ένα από τα πλεονεκτήματα της εξαγωγής των προϊόντων σας σε μηχανές σύγκρισης τιμών είναι η δυνατότητα αυτόματων ενημερώσεων των τιμοκαταλόγων σας - οι μηχανές σύγκρισης ενημερώνονται τακτικά σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση των τιμοκαταλόγων σας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κοινοποιείτε ή υποβάλετε τα προϊόντα σας εκεί κάθε φορά που πραγματοποιείτε κάποια αλλαγή στις τιμές. 

Για να προσθέσετε τα προϊόντα σας στο Google Product Search, είναι απαραίτητο να πάρετε το URL τροφοδοσίας του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Για να βρείτε το URL τροφοδοσίας στη σελίδα διαχείρισης του καταστήματός σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Εισέλθετε στη σελίδα διαχείρισης του ηλεκτρονικού σας καταστήματος και κάντε κλικ στις “Ρυθμίσεις E-shop”.

Προσθήκη στο Google Product Search
2. Στη συνέχεια επιλέξτε “Τροφοδότηση Προϊόντων”.

Προσθήκη στο Google Product Search
3. Τσεκάρετε “Ναι” δίπλα από την επιλογή Google Product Search, αντιγράψτε το URL τροφοδοσίας και κάντε κλικ στην “Αποθήκευση”.

Προσθήκη στο Google Product Search
Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε τις ρυθμίσεις για εξαγωγή στο Google Product Search.

4. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Product Search, θα πρέπει να έχετε έναν λογαριασμό στο Google. Αν δεν έχετε έναν ακόμα, μπορείτε να δημιουργήσετε στη σελίδα  Google merchants κάνοντας κλικ στην “Εγγραφή”. Συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία και κάντε κλικ στο “Create my account”. Αν έχετε ήδη έναν λογαριασμό Google, συνδεθείτε στην ίδια ιστοσελίδα.

Προσθήκη στο Google Product Search
5. Είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε σωστά το λογαριασμό σας στο Google Merchant Center, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του.

Προσθήκη στο Google Product Search
6. Συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία και κάντε κλικ στο "Save changes” στο κάτω μέρος της αριστερής πλευράς.

7. Κάντε κλικ στο “Data feeds” στο αριστερό μενού και επιλέξτε “New data feed”.
Προσθήκη στο Google Product Search
8. Επιλέξτε ένα όνομα για το αρχείο σας, π.χ. pf-google.xml και κάντε κλικ στο “Save changes”.

Προσθήκη στο Google Product Search
9. Κάντε κλικ στο “Create schedule” για το αντίστοιχο αρχείο στην ενότητα Data feeds.

Προσθήκη στο Google Product Search
10. Μπορείτε τώρα να επιλέξετε τη συχνότητα, την ημέρα και την ώρα που θέλετε να ανανεώνεται το αρχείο με τα προϊόντα σας στην υπηρεσία σύγκρισης τιμών. Στο πεδίο “Feed URL” εισάγετε το URL που αντιγράψατε προηγουμένως από τη σελίδα διαχείρισης του καταστήματός σας. Κάντε κλικ στο “Schedule and fetch now”.

Προσθήκη στο Google Product Search
11. Το επόμενο βήμα είναι η επιβεβαίωση και έγκριση της διεύθυνσης (URL) του καταστήματός σας. Στην σελίδα διαχείρισης του λογαριασμού σας στο Google κάντε κλικ στις “Ρυθμίσεις” στο μενού στα αριστερά και επιλέξτε “General”. Κάντε κλικ στο “Verify this URL”.

Προσθήκη στο Google Product Search
 12. Κάντε κλικ στο “Εναλλακτικές μέθοδοι” και στη συνέχεια τσεκάρετε την επιλογή “HTML tag”. Αντιγράψτε τη διεύθυνση που θα βρείτε στο κείμενο ανάμεσα από τα "".

Προσθήκη στο Google Product Search
13. Μεταβείτε στον editor της ιστοσελίδας σας και κάντε κλικ στα “Υποδείγματα” και στη συνέχεια στις “Ρυθμίσεις για προχωρημένους”.

Προσθήκη στο Google Product Search
14. Επιλέξτε “Webmaster Tools” από το μενού.

Προσθήκη στο Google Product Search
15. Επικολλήστε τον κώδικα που αντιγράψατε νωρίτερα από το λογαριασμό σας στο Google και κάντε κλικ στο “OK”.

Προσθήκη στο Google Product Search
16. Τέλος, πηγαίνετε πίσω στο λογαριασμό σας στο Google και επιβεβαιώστε κάνοντας κλικ στο “Επιβεβαίωση”.

Προσθήκη στο Google Product Search
Τα προϊόντα του καταστήματός σας πλέον θα εμφανίζονται στη μηχανή σύγκρισης τιμών Google Product Search.  

 

 


Δεν πήρατε την απάντηση που θέλατε;