Τι είναι το Traffic και ο Χώρος αποθήκευσης ;

Traffic 
Ως traffic (κίνηση) ορίζεται η ποσότητα των δεδομένων που διακινούνται εντός της ιστοσελίδας σας, όπως π.χ. το περιεχόμενο που βλέπουν οι επισκέπτες σας (κείμενα, εικόνες και άλλα αρχεία). Ας υποθέσουμε πως έχετε μια ιστοσελίδα με περιεχόμενο μεγέθους 10 MB και 10 επισκέπτες. Εάν αυτοί οι χρήστες δουν όλο το περιεχόμενο που υπάρχει στη σελίδα, το traffic θα φτάσει τα 100 MB.

Χώρος αποθήκευσης

Έτσι ορίζεται ο χώρος που καταλαμβάνει το project σας στους διακομιστές (servers) μας. Ο χώρος στο δίσκο επηρεάζεται από την προσθήκη φωτογραφιών, αρχείων multimedia, κ.λπ. Ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί με την αφαίρεση περιττών στοιχείων. Για να δείτε πόσο traffic και αποθηκευτικός χώρος έχoυν καταληφθεί, πηγαίνετε στη σελίδα διαχείρισης του project σας και δείτε τη δεξιά στήλη της σελίδας, όπως φαίνεται εδώ: Χώρος αποθήκευσης και TrafficΤα όρια traffic και αποθηκευτικού χώρου μπορούν να αυξηθούν με την ενεργοποίηση ενός Premium πακέτου.   Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα όρια traffic και αποθηκευτικού χώρου, ακολουθώντας αυτούς τους σύνδεσμους: 

Δεν πήρατε την απάντηση που θέλατε;