Πολιτική καταχώρησης Domain Names

Η Webnode σας δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης ονομάτων τομέα (domain names) επί πληρωμή (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4 των Όρων και Προϋποθέσεων). Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τους κανόνες και πολιτικές που σχετίζονται με την επί πληρωμή καταχώρηση domain names, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των κατόχων των εν λόγω domain names.

Με την καταχώρηση ενός domain name από τη Webnode, γίνεστε ο νόμιμος εγγεγραμένος ως κάτοχος του εν λόγω domain. Το καταχωρημένο domain name συνδέεται με ένα Webnode project. Δεν είναι δυνατή η απόκτηση domain names χωρίς την ύπαρξη λογαριασμού χρήστη στη Webnode και τουλάχιστον ενός ενεργού Webnode project (προσωπική/επιχειρηματική ιστοσελίδα ή E-shop).

Καταγγελίες για καταχωρημένα domain names

Καταγγελίες ή παράπονα που αφορούν καταχωρημένα domain names καθώς και οποιαδήποτε περίπτωση κατάχρησης θα πρέπει να αναφέρονται στη Webnode όπως περιγράφεται στη σελίδα http://www.webnode.gr/epikoinwnia/ και στην παράγραφο "Αναφορά Κατάχρησης". Θα λάβετε επιβεβαίωση της παράδοσης του μηνύματός σας.

Ληφθείσες καταγγελίες εξετάζονται από την ομάδα anti-abuse της Webnode και, ει δυνατόν, θα λάβετε απάντηση στη γλώσσα σας. Η προεπιλεγμένη γλώσσα επικοινωνίας ωστόσο, είναι τα Αγγλικά.

Μετά τη λήψη οποιασδήποτε καταγγελίας ή αναφοράς κατάχρησης, η Webnode θα αξιολογήσει το περιεχόμενο της αναφοράς. Στην περίπτωση που η καταγγελία είναι βάσιμη, η Webnode θα έλθει σε επικοινωνία με τον κάτοχο του domain (εγγεγραμένο ως κάτοχο) ζητώντας του να λάβει τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του ζητήματος. Σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων, η Webnode διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει το domain name άμεσα.

Στην περίπτωση που η Webnode κρίνει την καταγγελία ως μη ευσταθή ή αβάσιμη, δε θα υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες που να επηρεάζουν το domain name ή τον κάτοχό του.

Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερωθείτε μέσω e-mail για την επίλυση ή μη της καταγγελίας ή της αναφοράς κατάχρησης που πραγματοποιήσατε. Στην περίπτωση που η Webnode κρίνει την καταγγελία ως μη ευσταθή ή αβάσιμη, θα λάβετε γραπτή εξήγηση ή και (εφόσον ευσταθεί) παραπομπή σε αρμόδια για το συγκεκριμένο ζήτημα πρόσωπα.

Πρόσθετες πληροφορίες για τους εγγεγραμένους ως κατόχους domain names

Τα δικαιώματα και ευθύνες των εγγεγραμένων ως κατόχων domain names ορίζονται από το ICANN και αναφέρονται στη σελίδα Πλεονεκτήματα και Ευθύνες Κατόχων Domain Names.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ρόλο του καταχωρητή, τα domain names και την ανανέωση domains διατίθενται στη σελίδα Εκπαιδευτικού Υλικού του ICANN.

Τα Δικαιώματα και Ευθύνες των Κατόχων domain names όπως ορίζονται από την Συμφωνία Διαπίστευσης Καταχωρητή του 2009, αναφέρονται επίσης στην ιστοσελίδα του ICANN.

Ανανέωση Domain και πολιτική διαγραφής

Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης της καταχώρησης, τα domain names διαγράφονται και αφαιρούνται από το Webnode λογαριασμό σας αυτόματα. Η ημερομηνία λήξης της καταχώρησης αναφέρεται στη σελίδα διαχείρισης του Webnode project με το οποίο το domain είναι συνδεδεμένο. Θα λάβετε ειδοποίηση μέσω e-mail σχετικά με την ημερομηνία λήξης του domain name 45, 30, 14, 7, 3 και 1 ημέρα πριν την ορισμένη ως ημερομηνία λήξης. Επίσης, θα ενημερωθείτε για τη διαγραφή του domain name σας στην περίπτωση που δεν προβείτε σε ανανέωσή του.

Ανάλογα με τον τύπο TLD (top level domain - την κατάληξη του domain), μπορείτε να αιτηθείτε επαναφορά του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη διαγραφή του (περίοδος αποπληρωμής/redemption period). Η περίοδος αποπληρωμής διαφέρει ανάλογα τον τύπο του TLD και δε διατίθεται για ορισμένα domain names. Η ανάκτηση του domain name γίνεται κατόπιν δημιουργίας ξεχωριστής παραγγελίας. Για ανάκτηση των gTLD (generic top level domain - π.χ. με κατάληξη com, net, org), το κόστος ανάκτησης ανέρχεται στα 100 Ευρώ / 150 Δολάρια. Το κόστος μπορεί να κυμαίνεται για άλλους τύπους TLD, ξεκινώντας από τα 100 Ευρώ / 150 Δολάρια. 

Καταχώρηση με προστασία προσωπικών πληροφοριών

H Webnode σας δίνει τη δυνατότητα να διαφυλλάξετε το απόρρητο των στοιχείων σας, προσφέροντας τη δυνατότητα ασφαλούς καταχώρησης domain names. Η υπηρεσία προσφέρεται κατά την καταχώρηση κάθε νέου domain name. Ενεργοποιώντας την υπηρεσία ασφαλούς καταχώρησης, η Webnode διαφυλάσσει τις προσωπικές σας πληροφορίες αποκρύπτοντας τα στοιχεία σας από το ευρύ κοινό ή μηχανές whois, ενώ εξακολουθείτε να είστε ο νόμιμος ιδιοκτήτης του domain name.

Η υπηρεσία ασφαλούς καταχώρησης παρέχεται από την "Anonymouse Domains s.r.o.". Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης που ορίζονται παρακάτω: http://anonymousedomains.com/service-agreement.html.

Η υπηρεσία διατίθεται μόνο για συγκεκριμένα TLDs.

Υποχρεώσεις πελάτη

Ο πελάτης οφείλει την πλήρη συμμόρφωσή του με την Κ.Δ.Π. 2013, όπως προβλέπεται από το ICANN.


Δεν πήρατε την απάντηση που θέλατε;