Úvod do Webnode - základní popis editoru stránek

V editoru webu můžete Vaše stránky upravovat a přidávat na ně aktuální informace. V horní části editoru webu vidíte nástrojovou lištu s tlačítky, které k úpravám webu můžete použít. Každá stránka je rozdělena do bloků, do kterých můžete vložit různý obsah (texty, menu, novinky, štítky, kontakt atd.). Každý blok má také svou lištu. Kliknutím na text v liště ("Upravit text", "Upravit kontakt" atp.) můžete editovat příslušný obsahový blok.

Úvod do Webnode

Vložení nového obsahu
Nový obsah přidáte kliknutím na tlačítka v horní pracovní liště v části "Obsah".

Úvod do Webnode

Úprava obsahu webu
Vytvořené či stávající bloky s obsahem můžete na webu přemisťovat podle svých potřeb. "Uchopíte" potřebný blok myší (stisknete a držíte levé tlačítko v jeho černé liště) a přetáhnete jej na potřebné místo (a levé tlačítko pustíte).

Úvod do Webnode

Kliknutím do černé lišty např. na tlačítko "Upravit text" můžete editovat obsah svého webu.

Úvod do Webnode

Odstranění obsahu webu
Pokud se Vám některý z bloků nelíbí nebo jej nepotřebujete, jednoduše ho odstraníte pomocí červeného křížku na černé horní liště vpravo.

Úvod do Webnode

TIP: Už víte, jak jednoduše funguje Webnode. Pokud budete chtít vkládat a upravovat texty či obrázky, určitě pro Vás budou užitečné návody Vkládáme texty a Vkládáme obrázky.


Nepodařilo se vám nalézt odpověď?