Προσθήκη Λογαριασμού Webnode Email σε Συσκευή Android

Ο οδηγός αυτός περιγράφει τη διαδικασία συγχρονισμού του Webnode email σας με συσκευές Android. Για το συγχρονισμό του λογαριασμού με τη συσκευή σας, θα πρέπει να έχετε δημουργήσει τουλάχιστον ένα λογαριασμό email με τη Webnode.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να μπορείτε να ρυθμίσετε σωστά το λογαριασμό email σας, θα πρέπει να γνωρίζετε τον mailserver της Webnode στον οποίο βρίσκεται ο λογαριασμός σας. Μπορείτε να βρείτε την πληροφορία αυτή στο email που λάβατε με την ολοκλήρωση της δημιουργίας του λογαριασμού σας. Ελέγξτε το email ώστε να δείτε αν ο λογαριασμός σας βρίσκεται στο mail1.webnode.com ή το mail2.webnode.com.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα του email:

Adding Your Webnode Email Address to Android Device

Μπορείτε πλέον να ρυθμίσετε τη συσκευή Android σας ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Στο πεδίο Λογαριασμοί, επιλέξτε Email.

2. Κάντε κλικ στην Προσθήκη Λογαριασμού και επιλέξτε Άλλος Λογαριασμός Email.

3. Συμπληρώστε τη διεύθυνση email και το λογαριασμό που έχετε ορίσει στο Webnode email σας στο πεδίο Email.

4. Επιλέξτε POP3 για τύπο του λογαριασμού. Αυτό θα σας οδηγήσει στο επόμενο παράθυρο.

Adding Your Webnode Email Address to Android Device

5. Συμπληρώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για τα εισερχόμενα (incoming mailserver settings):

  • Ως Όνομα χρήστη, συμπληρώστε τη διεύθυνση του email σας. Ομοίως για τον κωδικό, συμπληρώστε αυτόν που επιλέξατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού.
  • Στο Διακομιστή, συμπληρώστε mail1.webnode.com ή mail2.webnode.com και στη θύρα 995
  • Στον Τύπο ασφάλειας, επιλέξτε SSL/TLS (Αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)

6. Συμπληρώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για τα εξερχόμενα (outgoing mailserver settings):

  • Ο διακομιστής STMP είναι mail1.webnode.com ή mail2.webnode.com. Η θύρα είναι η 465
  • Ορίστε τον Τύπο Ασφάλειας ως SSL/TLS (Αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)
  • Τσεκάρετε το Να απαιτείται σύνδεση. Εισάγετε ξανά το συνθηματικό (email) και το λογαριασμό σας.

7. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση και δοκιμάστε να στείλετε ένα email.

Ο λογαριασμός email σας θα πρέπει πλέον να έχει ρυθμιστεί σωστά.

Όλα τα μηνύματα email αποθηκεύονται στο διακομιστή σας ως προεπιλογή.

Αν έχετε ορίσει ανακατεύθυνση σε άλλη διεύθυνση email, δε θα λαμβάνετε μηνύματα στο φάκελο εισερχομένων σας στη Webnode.


Δεν πήρατε την απάντηση που θέλατε;